ENERGIJA VALIA AKTYVUMAS

Mažieji stipruoliai (3-6 m.)


Kad žmogus būtų tobulas, reikia išlavinti visas tas galias, kurias gamta yra davusi. 

Užsiėmimai skirti 3 – 6 m. vaikams

Fizinis rengimas yra labai svarbus bendro vaiko parengimo mokyklai komponentas. Mokykloje sėkmingai adaptuosis tik stiprios sveikatos, gerai fiziškai užsigrūdinę, ištvermingi vaikai, kurių organizmas geba priešintis ligoms. Gera sveikata, normali fizinio vystymosi raida, geras protinis ir fizinis darbingumas pagreitina vaiko adaptaciją, sąlygoja sėkmingą mokymąsi mokykloje.
Atlikti tyrimai parodė, kad dažniausiai nuo kitų vaikų atsilieka silpnai fiziškai išsivystę vaikai, nes jų protinis ir fizinis darbingumas paprastai būna mažesnis. Neparengtų mokyklai vaikų biologinis amžius dažnai atsilieka nuo metrikinio, jie serga kai kuriomis ligomis, turi funkcinių nukrypimų, nepakankamai išlavintos jų psichofiziologinės funkcijos. Paprastai šie trūkumai vienas su kitu glaudžiai susiję ir dar labiau paryškina nepakankamą parengimą mokyklai. Kuo vaikai geriau fiziškai Išsivystę, kuo didesnis jų fizinis pajėgumas bei darbingumas, tuo jie greičiau įpranta prie naujų sąlygų mokykloje, greičiau įgyja mokymuisi reikiamų savybių, jų organizmas lengviau prisitaiko prie aplinkos veiksnių.

„MAŽŲJŲ STIPRUOLIŲ“ programoje numatyti visų raumenų grupių stiprinimo, kvėpavimo ir atsipalaidavimo pratimai, taip pat bendrieji muzikiniai, ritminiai pratimai, grūdinimo procedūros.

„MAŽIEJI STIPRUOLIAI“ – tai pratybos kurių metu ne tik mankštinamas kūnas, treniruojamos organizmo fiziologinės funkcijos, bet ir visapusiškai ugdomas vaikas.
Kiekvienos pratybos – tai visų pirma sveikatos stiprinimo ir organizmo grūdinimo valandėlė. Dvasinė tvirtybė, taurumas, gerumas, kūrybiškumas, į vaiko kasdieninę gyvenseną diegiami fizinėje veikloje siekiant paversti jo elgsenos principais ir įgūdžiais.
Užsiėmimų trukmė 30 – 40 min. Tai pratybos, kurių specifika teikia dideles galimybes integruotam ikimokyklinio vaikų ugdymui: stiprinti sveikatą, lavinti protinius sugebėjimus, spręsti dorovinio, estetinio ir darbinio ugdymo uždavinius ir visa tai daroma ne atsitiktinai, o planingai. Žaidimų elementai padeda atlikti fizinius pratimus, įveikti atitinkamą fizinį krūvį, su dideliu entuziazmu. Labai svarbu skatinti vaiko teigiamas emocijas.

 

*Užsiėmimų adresai (spausti čia)                       *Užsiėmimų grafikai (spausti čia)